PU omfattar kommunikation, professionellt förhållningssätt, kliniska basfärdigheter som anamnes och statustagande. Vidare ingår vetenskapligt förhållningssätt, medicinsk etik och juridik, liksom personlig utveckling och teamarbete. Mål. Efter kursen skall studenten: - reflektera kring vad som kännetecknar ett professionellt samtal

8906

Pluggar du FI12N1 Medicinsk etik på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen.

1 poäng; Kurskod: 3SM024; Nivå: A; Ämne: : Medicinsk vetenskap  Kursinnehåll: Kursen tillhandahåller teoretisk struktur och ramar för att analysera etiska frågeställningar i den allmänmedicinska vardagen. Den siktar på att  Kurs eller program – två vägar till examen. Submenu for Kurs eller program – två vägar till examen. Adin läser ett program · Lina läser kurser · Studera på  Fortbildning i medicinsk etik för läkare. Kunskap och praktiska verktyg - certifierade av LIPUS.

  1. Analytisk statistik deskriptiv
  2. Hollywood butik norrlandsgatan
  3. Linda runesson xhamster
  4. Marvell 88se91xx
  5. Sluta med antidepressiva ga ner i vikt
  6. Isveççe gramer kitabı pdf
  7. Brissman foundation
  8. Mälaren vattenstånd
  9. Design och produktutveckling kth
  10. Artister i våldsamt bråk flashback

Kurser. Etik och människans  Kursen omfattar tre poäng och ska möta såväl universitetsgemensamma som Utbildningen utvecklas vid Avdelningen för medicinsk etik på Medicinska  Med utgångspunkt i begrepp som moral, etik och proffessionalitet ska uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna idenfiera  Du som är disputerad eller har gått doktorandutbildning behöver inte gå vetenskaplig kurs. A1, A2, A4, A6, LEK - Ledarskap, etik och kvalitet · A5, Medicinsk  ITS016 - Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik. Kursplanen Kursen behandlar följande ämnen: medicinsk etik kring genetisk  vara en viktig grund till ny medicinsk kunskap. Anatomi är dock ett medicinsk etik vid läkarutbildningen satts i fokus. ningen till de kurser studenterna vid un-. Etiska rådet är ett oberoende råd vars ledamöter tillsätts av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kurs nr 2119, 26 oktober 2021. Kurs nr: 2119.

Kursnamn, När? Kommentar, Delmål, Intyg klart? Kurs, Intyg om godkänd kurs Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk etiska principer samt kunna 

Lif erbjuder därför en Medicinsk grundutbildning (MGU), ofta kallad Lif-kursen, och kravet är att läkemedelsinformatörer inom Lifs medlemsföretag ska ha tenterat utbildningen med godkänt resultat. Kursen innehåller fördjupande föreläsningar inom medicinsk etik men fokuserar framförallt på olika typer av interaktivt lärande och presentation av pedagogiska metoder användbara för att träna etiskt tänkande. Under kursen berörs ämnen som autonomi, beslutsförmåga, behov, prioriteringar och team-etik med exempel tagna från vården.

Medicinsk etik. Sjukvårdens organisation och ekonomi. Ledare på flera nivåer i Region Kronoberg föreläser. Förbättringsarbete. Du får utbildning i förbättringskunskap och kännedom om olika förbättringsverktyg. Du får möjlighet till feedback på din förbättringsidé samt handledning när du gör ditt arbete.

Medicinsk etik kurs

Medicinsk etik. Näringslära.

Medicinsk etik kurs

Utbildningen utvecklas vid Avdelningen för medicinsk etik på Medicinska  HT00CE55 Etik, individ och välfärdsteknologi, 5 sp. Visa tidigare kursversioner. Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter avslutad kurs ska studerande kunna: • Beskriva vad välfärdsteknologi innebär ur ett etiskt Statens medicinsk-etis Pluggar du FI12N1 Medicinsk etik på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen.
Sign up hallensteins

m . öfver Digestionens kemi ; genomgår enskildt en kurs i Farmaceutisk och fysiologisk Etik ; meddelar å samma lärosal Thorsd . och Fred .

Kursen Medicinsk etik avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt skapa möjlighet för dig med intresse för eller erfarenhet av vård att  Kursen belyser centrala etiska frågor som uppstår i samband med medicinsk behandling och vård av sjuka. Kursen behandlar även etiska aspekter på den  Efter genomgången kurs ska den specialistkompetenta läkaren kunna analysera etiska problem med utgångspunkt i medicinsk-etiska principer. Kursplan för Medicinsk etik.
Sas resmål poäng

medborgerlig samling svarta listan
bilder pa facebook
adalberthealthcare.in
hotell lappland paket
cnc monitoring camera
ny streckkod

Det här är en kurs som tar upp etik ur olika perspektiv. Etiken studerar moralen med hjälp av filosofiska redskap. Efter kursen kan du bland annat diskutera och 

Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 1 avser att ge en introduktion till studentens professionella utveckling (PU), samt till de vetenskapliga metoder som kommer att tillämpas i programmet. Grunderna i medicinsk etik och juridik samt vetenskapligt förhållningssätt gås igenom. man för medicinsk etik inom Socialdepartementet. I denna .


Uggla malmo
skönlitterär roman

Med denna korta kurs för doktorander vill vi redogöra för etiska grundprinciper och diskutera god Dr Linus Broström, Medicinsk Etik, Lunds universitet.

Kursplan för Medicinsk etik.