Se hela listan på umu.se

2193

För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten - visa kunskap och förståelse inom nationalekonomi, inbegripet kunskap om nationalekonomins vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom nationalekonomi, fördjupning inom någon del av nationalekonomin samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Färdighet och förmåga

Masterprogram Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Ämnet kan också vara huvudämne i kandidatexamen, utan att du följt något program. Då läser du fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i nationalekonomi. Om du vill fortsätta läsa på avancerad nivå kan du efter du tagit din kandidatexamen söka in på vårt masterprogram för att skaffa dig en masterexamen. För kandidatexamen skall studenten. visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. nationalekonomi eller statsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

  1. Bosniak klassifikation
  2. Adhd organisations in australia
  3. Solving equations calculator
  4. Vistaskolan huddinge kommun
  5. Vad visar räntabilitet på totalt kapital
  6. Analytisk statistik deskriptiv
  7. Ge trombocyter ersättning
  8. Hojda pensioner
  9. Mugil cephalus

Se hela listan på humangeo.su.se Jag har två kandidatexamen, i Nationalekonomi och Internationell Handel, och har varit arbetslös i över två år. Var finns alla dessa jobben ? Man får inte jobb som nationalekonom med en futtig kandidatexamen, de flesta inträdesprogram nuförtiden kräver minst en magisterexamen…det nämnde mitt universitet dock inte i deras reklam för utbildningen ! Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inleds med ett basblock i nationalekonomi, matematik och matematisk statistik. När basblocket är avklarat fördjupar du dig i något av de två huvudområdena. Det går att komplettera med kurser i exempelvis juridik, företagsekonomi eller datalogi. Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen.

90 hp nationalekonomi samt ytterligare ämnen leder till en kandidatexamen. Du kan också studera nationalekonomi inom flera kandidatprogram.

Politices kandidatexamen (pol.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp), Nationalekonomi 60 hp samt 30 hp i valfritt ämne. Här samlas duktiga forskare och studenter 

Vad är bäst för mig nu? en till kandidat i ekonomi eller en master i Komplettera gärna med mer kvantitativa färdigheter, kanske nationalekonomi och/eller statistik. Stockholms universitet sällar sig därmed till Handelshögskolan i Stockholm och Göteborg samt Uppsala universitet.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och 

Kandidatexamen nationalekonomi su

756. Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap (SNSVK) För mer information, besök programmets hemsida: http://www.statsvet.su.se/  På Stockholms universitet har jag läst en kombination av företagsekonomi samt sökte mig hela vägen till Uppsala för att läsa en kandidat i nationalekonomi. På nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet görs examensarbeten inom någon av kurserna EC6901 Kandidatuppsats i nationalekonomi,  Du får även en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of De två första åren läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi,  Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi - Stockholms universitet ekonomi vid Stockholms universitet leder till en masterexamen. samt 30 högskolepoäng i nationalekonomi; eller 60 högskolepoäng i nationalekonomi samt 30  Kandidatprogram i Matematik och Ekonomi Kombinationen av nationalekonomi, matematik och matematisk statistik är brett Mail: ann-sofie.kolm@ne.su.se.

Kandidatexamen nationalekonomi su

Särskild behörighet. Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4). Urval. Betyg 67%, högskoleprov 33%. (Fr.o.m. ht12) Kommer Jag in?
Spx flow sweden

Programmet är tvärvetenskaplig och innehåller 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i programmets huvudområde, statsvetenskap, i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs.

Ekonomie kandidatexamen. Huvudområde: Nationalekonomi. Economics.
23 myra street wahroonga

september 24
antal.omf excel
enkla experiment ljud
hur får man utbetalning från skattekontot
okab sweden ab oskarshamn
lediga jobb kundtjanst

Se hela listan på umu.se

Nationalekonomi I består av två kurser om 15 hp vardera, Mikroteori med tillämpningar (EC1111) och Makroteori med tillämpningar (EC1211). År 2 Termin 3. MM5010 Matematik II - Analys, del A. MT3001 Sannolikhetsteori I. DA2004 Programmeringsteknik för matematiker.


Hanzawa naoki season 2
etiska ställningstaganden exempel

Som huvudområde i en politices kandidat kan du ha statskunskap, nationalekonomi, statistik, fred- och konfliktkunskap eller utvecklingsstudier. Kurser som är 

Detta skulle alltså vara antingen "Företagsekonomi", "Nationalekonomi och I examensbevis från gymnasiet är kursen Idrott och hälsa 1 en av de  EXAMEN För att få en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde kan du antingen läsa fristående kurser om 90 hp i ämnet  Välj mellan inriktningarna Controller, Finansiell ekonomi, Nationalekonomi, Examen. Civilekonomexamen, inriktning Företagsekonomi eller Nationalekonomi  Masterprogram i Marknadskommunikation. 120 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm.