som referenceramme i deres forskning eksemplificeret med sygeplejeteori/ - filosofi af Kari Martinsen, Katie Eriksson, Merry Scheel og Patricia Benner.

1926

which were analyzed with Katie Eriksson’s theory of caring. We found that the life story forms the basis of the supporting and therapeutic practice with the patients. By taking part of the patient's life story, it opens the door to reconciliation, both with friends and family and with herself and her choices in life.

Jakobstads tredje profet, Katie Eriksson, drömmer om ett Caritas-vaccin att ge till alla trötta. I väntan på det fyller hennes institution tio år samtidigt som forskningen nu nått ett nytt skede genom att den vetenskapliga gundsynen integreras i den kliniska verkligheten. Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat visade på en del av de omvårdnadsåtgärder som kan lindra det lidande som kan upplevas i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Mer kvalitativ forskning krävs dock bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons hälsobegrepp.

  1. Stefan lofven inkomst
  2. Usd to skr
  3. Division 53

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av U Le Hir — I bakgrundskapitlet presenteras Katie Erikssons teori om lidande. Vi kommer även Eriksson (6) beskriver patienten som den lidande människan. Vårt svenska  Inom vårdvetenskapen och i den caritativa vårdteorin av Katie Eriksson, finns caritas (den absoluta osjälviska och spontana kärleken till en  Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Men, fortsätter han ”en bildning genom teori och vetenskap kan  Vad är Katie Erikssons omvårdnadsteori? Katie Eriksson - Lidande. - Livslidande. - Sjukdomslidande. - Vårdlidande.

75. Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama. Lena Wiklund Gustin · 2010.

Vad är Katie Erikssons omvårdnadsteori? Katie Eriksson - Lidande. - Livslidande. - Sjukdomslidande. - Vårdlidande. "Alla 

Sammanställningen av examensarbetena bildar hel-heter med ny kunskap. Den nya kunskapen kommer att belysa hälsans och lidandets di-mensioner och hur de tar sig uttryck. Denna kunskap är viktig för en vårdare att känna förnedring (Eriksson, 1994).

Maud Kerstin Katie Marianne Eriksson, född Sundström den 18 november 1943 i Jakobstad, död 30 augusti 2019 i Helsingfors, var en finlandssvensk sjuksköterska och vårdvetenskapsforskare. [6] Hon tog sjuksköterskeexamen 1965 och blev vårdlärare vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut 1970. 1975–1986 var hon rektor vid institutet, och startade där en sjuksköterskeutbildning i

Katie erikssons teori

referensram som användes var Katie Erikssons teori om lidande som syftar på att lidandet är en del av livet och är ett skydd för den enskilda individen. Resultat: Analysen av resultatdelarna delades upp i tre teman: Smärta och äldre, som belyser hur smärta kännetecknas hos äldre. Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama Wiklund Gustin, Lena, 1960- (författare) Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd 1997-02-20 Katie Eriksson. Eriksson, Katie, född 1943, finländsk omvårdnadsforskare.

Katie erikssons teori

Förf., 1997 - 45 pages.
Fryksås fäbod

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor arbetar efter olika professionella kriterier, Katie Erikssons omvårdnadsteori. Erikssons teorier om hälsa och människa, vårdande samt lidande och lindring diskuterades i relation till resultatet. Vårt resultat visade på en del av de omvårdnadsåtgärder som kan lindra det lidande som kan upplevas i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Mer kvalitativ forskning krävs dock Katie Eriksson Vårdande berör alla människor, och människan har en inneboende vilja att vårda.

[ 6 ] 1998 utsågs Eriksson till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg , sedan 2012 är hon hedersmedlem i Nordic College of Caring Science , [ 6 ] och 2013 utsågs hon till hedersdoktor vid Karlstads universitet .
120 hp sportster

voltaren mot mensvärk
köpa lägenhet perstorp
sokt plumbing
viivi kysely opettaja
försäkringskassan kontaktar arbetsgivare
madeleine pripp

Request PDF | On Jan 1, 2006, U. Å. Lindström and others published Katie Eriksson: Theory of caritative caring | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

De viktigaste idéerna i Erikssons teori om caritativ vård är kopplade till metaparadigm- begreppen människa, hälsa och lidande, Just nu utvecklar Katie Eriksson en tankegång om att viljan har betydelse för hälsa: att man ska »vilja« hälsa. ? – När vi blir svaga och sjuka, orkeslösa i kroppen och viljelösa i tanken, sviktar vår vilja. Då är den djupaste formen av stöd, förmågan att kunna stödja en annan människas vilja, oumbärlig.


Fjällräven kånken plum
citat om livet på svenska

I Katie Erikssons omvårdnadsteori är begreppet lidande grundläggande. Att lida är ett begrepp som består av patientens hela erfarenhet av liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv. Eriksson menar att lidande är något ofrånkomligt i människans liv. Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier: Sjukdomslidande,

Utbildning för sjuksköterskor med en äldre  Syftet är att ge studenter möjlighet till kritisk värdering av och självständigt arbete med olika teorier inom området. Författaren Marit Kirkevold betonar betydelsen  Omvårdnadsteori - utveckling, begrepp och användning 11; Av Elisabeth OC Hall Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och  Omvårdnadsprocessen i psykiatrisk vård: en tillämpning av Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori. Front Cover. Elisabet Sjöstedt. Förf., 1997 - 45 pages. av F Barale · 2010 — Madeleine Leiningers teori om kulturrelaterad vård (Leininger.2002) och Katie Erikssons teori om vårdande. (Eriksson.1987) används som teoretisk perspektiv i  Omvårdnad handlar även om vetenskapliga studier och teoriutbildning som rör en Ser man det på den svenskspråkiga traditionen som är från Katie Eriksson  vetenskapen om vårdandet - det tidlösa i tiden, Katie Eriksson, Liber | Booky.fi.